0909 68 1111
0909 68 1111

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo

Nguyễn Vũ Thiên Diễm

Nguyễn Vũ Thiên Diễm

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP ĐT BĐS THIÊN MINH

Lê Nguyễn Nhật Minh

Ông Lê Nguyễn Nhật Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN MINH

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu tập đoàn Thiên Minh | Thien Minh Group

Đối tác chiến lược

Chủ đầu tư

Ngân hàng

Truyền thông

https://thienminhgroup.asia/
https://thienminhgroup.asia/catalog/view/theme/