0909 68 1111
0909 68 1111
Chung cư cao cấp, Căn hộ văn phòng, Sky Villas

Sunshine City Saigon

Tổng quan dự án

Sunshine City Saigon

viberimage2019 -11-0816-27-22 .jpg

Dự án Sunshine City Sài Gòn

viberimage2019 -11-0816-27-24 .jpg

Sunshine City Saigon

Tiện ích

Dự án Sunshine City Saigon - Căn hộ Resort 5 sao - Thiết kế " đo ni đóng giày " , cho gia đình có trẻ em.

viberimage2019 -11-0816-27-25 .jpg

viberimage2019 -11-0816-27-26 .jpg

viberimage2019 -11-0816-27-30 .jpg

Sản phẩm

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S8

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Mặt bằng tòa S9

Xem Dự Án Khác
https://thienminhgroup.asia/
https://thienminhgroup.asia/catalog/view/theme/